Site pictogram Wat te DOEN

Het gaat om de macht

Still uit Strings (2004,regie Anders Klarlund)

“De macht grijpen”, kent u die uitdrukking, dames en heren?

Natuurlijk!

Maar kunt u ook de macht grijpen?
Dat is hard nodig.
Waar is die macht?

Als je dat niet weet kun je hem ook niet grijpen.

Kritische kopstukken weten dat niet!
Met retorisch talent leggen ze uit dat Rutte, Kaag, van der Leyen, Timmermans, en Biden het volk in de steek laten. Regering, Mainstream Media, Kamerleden, Tweede Kamer en andere organisaties worden afgefakkeld. In essays wordt dit falen verder uitgediept.

Helpt dit?

Het verzet is gegroeid, maar nog steeds kansloos. Hoe kan het dat die mensen aan de macht blijven?

Mijn antwoord is te vinden in Museum van de Waarheid.

De macht is moeilijk te beschrijven. Het is een moeilijk boek. Een kleine indicatie:

STAAT

Het volk wordt via de MSM doodgegooid met inclusie, identiteitspolitiek, discriminatie- en democratie-gelul, mensenrechten- en gelijkheids-onzin. O ja, ook nog corona- en Ukraïne-propaganda. Wie daar iets tegenin brengt wordt weggezet als fascist, ultra-rechts, complotdenker of wappie.

Die “waarheden” worden het volk opgelegd. Als die “waarheid” onwaar blijkt, is dat jammer voor de waarheid; de macht zal die uitkomst manipuleren of verbieden.

Deze stempel-waarheid wordt geproduceerd in de media, het onderwijs en de sociale wetenschappen. De burger wordt via die instituties gedisciplineerd en gemanipuleerd.

De toenemende onderdrukking van het democratisch debat leidt tot een totalitaire staat waarin vrijheid van handelen voor burger en kleinbedrijf verdwijnt. Kritiek dringt niet meer door tot de politieke besluitvorming.

(Democratie?)

Democratie wordt vervangen door de “markt van de mening”; die markt wordt aan een voortdurend bombardement van propaganda blootgesteld.

Parlementaire democratie en rechtstaat konden functioneren in de tijd dat staten nog autonomie hadden en media kleinschalig waren. In het postmoderne wereldomspannende machtssysteem van nu moet de democratie wel falen.

MENS

Als een zombie wordt de mens gemanipuleerd door een onpersoonlijke, ambtelijke, geautomatiseerde macht. Die gedrag afdwingt zonder dat die mens iemand ter verantwoording kan roepen. Zelfstandig handelen is er niet meer bij. De agent is vervangen door een camera die geen waarschuwing kan geven, maar meteen een boete uitschrijft. Werknemers voeren willoos de scripts uit die computers en ambtenaren ze opleggen en hangen in hun zogenaamde vrije tijd aan de tiet van de massamedia.

Wat resteert is een aanspraak op “inclusie”: iedereen moet jou met respect behandelen, vanwege je bijzondere seksuele geaardheid, je geloof, je huidskleur, je handicap of vrouw-zijn of een combinatie daarvan.

Mensen die jou niet kennen moeten je respecteren, of je dat nu verdient of niet. Je mag verder nergens op worden bekritiseerd want dat is discriminatie. Persoonlijkheid en gedrag zijn van geen belang.

De vrije mens is opgehouden te bestaan.

ECONOMIE

De gangbare mening is dat economie een rekensom is. Groei of krimp van het nationaal product, begroting, budget, omzet of winst.

Fout!

Economie is de manier waarop mensen samenwerken om hun levensbenodigdheden aan de omgeving te onttrekken. De kapitalistische wijze van organiseren van de productie in grote bedrijven met machines en honderden of duizenden werkers heeft de productiviteit vanaf eind 17e eeuw enorm doen toenemen. Het bestuur van die bedrijven krijgt een enorme macht, die groter wordt als het bedrijf groeit en wereldwijd gaat opereren. Het doel is het vermeerderen van kapitaal door het maken van winst en daarmee een verdere groei van het bedrijf.

Het resultaat: te vol, te veel, en de natuur raakt uitgeput; de mens wordt onbelanrijk.

LOONARBEID

Het kapitaal heeft het levensfonds van de werkers, de burgers, in bezit. Die hebben geen keus en moeten zich verhuren om te bestaan. Hoe de werkers leven is voor het kapitaal niet van belang. Anders dan de meester van een slaaf, is de werkgever verder nergens verantwoordelijk voor. Hij kan ook veel gemakkelijker van zijn werker af.

Is afschaffing van de slavernij eigenlijk wel zo goed geweest?

Museum van de Waarheid

Er is een tekort aan kennis van de werking van de maatschappij. Hoe werken de verschillende instituties? Welke instituties oefenen macht uit over andere? En hoe doen ze dat?

Museum van de Waarheid 1 is een poging de maatschappelijke realiteit aan het licht te brengen die buiten beeld blijft.
===

Ik wens u nog een aangename binge op Netflix

1) voor meer informatie en gedeelten van hoofdstukken

Dit is een aangepaste versie van wat ik te zeggen had op het boekpromotiefeestje van Arthur van Amerongen en Rob Munz 21 oktober.

Kreeg ik daar gelegenheid voor?

Ik denk dat we dit feestje van de narren van de macht maar met de mantel der liefde moeten bedekken.

Mobiele versie afsluiten