Site pictogram Wat te DOEN

Regels & voorwaarden

Copyright

© 2006 – heden: tenzij anders vermeld: Wat te DOEN (voorheen Harde Woorden; daarvoor De Tweede Schepping).  Alle rechten voorbehouden. De Auteurs behouden een eigen copyright, tenzij anders vermeld.

Wat te DOEN is een website van de SoLiDe beweging in oprichting, en is de publieke kant van het besloten Realistisch Platform.

Enige vorm van openbaarmaking van volledige teksten is alleen toegestaan na schriftelijke (email) toestemming van de auteur of de redactie.

Citeren/attendering is toegestaan tot een maximum van twee alinea’s met vermelding van titel, auteur, datum van publicatie en bron, en met directe doorverwijzing (niet inline) naar de bron, direct voor of na het citaat met dezelfde graad van leesbaarheid als het citaat zelf. Daarboven mag bij bespreking maximaal 40% van de tekst bestaan uit citaten, de eerste van die citaten met verwijzing en bronvermelding als hiervoor omschreven.

De redactie doet haar uiterste best om eigen, rechtenvrij of betaald (beeld)materiaal te gebruiken. Mocht dit niet het geval zijn dan is dat veroorzaakt doordat de rechten niet konden worden opgespoord, c.q. onduidelijk waren. Op verzoek zal het (beeld)materiaal dan worden verwijderd, tenzij alsnog overeenstemming over een vergoeding kan worden bereikt.

Voor klachten dient men te mailen naar

Cookie gebruik

Er worden alleen cookies geplaatst door WordPress en plug-ins van WordPress. Onder andere cookies voor statistische doeleinden en bij reacties.

Privacy regels

Deze regels proberen zo goed mogelijk te beantwoorden aan de eisen die de EU vanaf 25 mei 2018 stelt (GDPR). Deze regels zijn in de eerste plaats bestemd voor grote organisaties. Voor individuen en vrijwilligers is het ondoenlijk deze regels precies te volgen. Zij zijn daardoor in strijd met het recht op vrije meningsuiting en het recht van vereniging. Door voort te gaan met het gebruik van Wat te DOEN verklaart u zich hiermee bekend en verklaart geen bezwaar te hebben.

Bij het gebruik van deze site wordt het IP-adres van de bezoeker vastgelegd. Dat schijnt een persoonsgegeven te zijn, hoewel daar veel op af te dingen is. Indien u reageert wordt het door u opgegeven emailadres vastgelegd en geverifieerd en daarnaast de door u gekozen naam en eventueel vermelde website. Indien uw mailadres gekoppeld is aan een avatar wordt die weergegeven. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Het mailadres kan worden gebruikt om mails te versturen waarin aandacht gevraagd wordt voor nieuw verschenen blogs. Van deze meldingen kan ten allen tijde worden uitgeschreven.

Huisregels voor het reageren.

v2.1 221215

Mobiele versie afsluiten