Reacties

Onzin over Volkshuisvesting — 1 reactie

  1. Goed verhaal; inderdaad is de hele woningmarkt verstoord.

    Ik mis nog een oorzaak: het alleenwonen is enorm toegenomen, evenals het “scheefwonen”

    Bovendien heeft het mechanisme van bestemmingsplannen geleid tot een monopolie van de overheid op bouwgrond, waardoor de beschikbare bouwlocaties geen gelijke tred houden met de vraag naar woningen.
    We zijn hard toe aan een beter rol van de overheid