Site pictogram Wat te DOEN

Briljante onzin

The Big Sleep Forward

1975-1976 verscheen in het NRC-Handelsblad, toen nog een respectabele krant, de feuilleton “Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam”, geschreven door Rudy Kousbroek onder het pseudoniem Fred Coyett. In 1981 verscheen het als boek onder zijn eigen naam. Het is een onzinnig en zeer humoristisch verhaal gebaseerd op een  willekeurige verzameling 19e-eeuwse gravures. De auteur stelde zich de in 1956 door zijn dochtertje bedachte eis dat het verhaal precies de gravures moest volgen en dat wat daarop te zien was in het verhaal verwerkt moest worden. Wat opvalt is de venijnige kritiek op linkse stokpaardjes. Zo is er sprake van een Heilige Stoelganger die zijn “Great Sleep Forward” moet onderbreken. En bronnen van heilig oliesel die mensen belemmert te branden. Het zou eigenlijk herdrukt moeten worden.

Een aantal bladzijden ter illustratie:

Mobiele versie afsluiten