Site pictogram Wat te DOEN

Forum: moderatie in de toekomst

In afwachting van wat er hopelijk snel komen gaat kan het geen kwaad om al vast de discussie te openen over wat waarschijnlijk het meest heikele punt is bij het huidige VKBlog en daarom volgens mij zou moeten worden verbeterd: De moderatie. Ook als een aantal van ons zich noodgedwongen elders gaan vestigen kan het geen kwaad om hierover de zaken eens op een rijtje te zetten.
Ik probeer hier een min of meer inventariserend discussieblog van te maken. Dat betekent dat ik periodiek ga proberen het blog zelf bij te werken op grond van de discussie die daaronder plaatsvindt. Ik trap af met wat eigen gedachten. Zij komen geheel voor mijn rekening en zijn niet de mening van het driemanschap waar ik deel van uit maak.

 1. Het belangrijkste uitgangspunt is voor mij transparantie. Het moet zo veel als mogelijk afgelopen zijn met willekeur en achterkamertjespolitiek.
 2. Een belangrijke voorwaarde voor juist die transparantie is het hebben van uitgewerkte, duidelijke en uniforme reglementen. Als iedereen weet waar hij aan toe is of dat op zijn minst achteraf kan naslaan is gezeur over de moderatie al een stuk minder gemakkelijk. Reeds bij het indienen van een klacht zal de klager moeten aangeven welke artikelen overtreden zijn. Bij de afhandeling dient de moderator zo veel als mogelijk aan te geven waarom dat volgens hem wel of niet het geval is.
 3. Daarnaast moet in alle fasen van de procedure zo veel mogelijk openheid betracht worden. Totale openheid zou betekenen dat zowel klachten als de afhandeling daarvan volledig openbaar (of door alle ingeschreven leden) te volgen zou zijn. Of een dergelijke graad van openbaarheid geen ongewenste neveneffecten heeft kan ik niet helemaal overzien. Het zou bijvoorbeeld mensen kunnen afschrikken om ergens over te klagen als dat niet anoniem kan.
 4. Verder is het het overwegen waard om onterechte klachten af te kunnen straffen. Niet dat iedere afgewezen klacht automatisch bestraft zou moeten worden, maar als er genoeg redenen zijn om te denken dat een klacht in de eerste plaats dient om een "tegenstander" "uit de weg te ruimen" dan mag dat best consequenties hebben. Uiteraard gemotiveerd.
 5. Tot slot lijkt het gewenst om een mogelijkheid van beroep in te stellen. Volgens mij zal daar altijd een prijskaartje "protestgeld" aan gehangen moeten worden om te voorkomen dat iedereen per definitie maar in beroep gaat onder het motto "baat het niet dan schaadt het niet"

Reglementen

Er moeten duidelijke en uitgewerkte blogreglementen komen, zowel voor het bloggen zelf als voor het reageren. Een eerste tamelijk chaotische en onvolledige opsomming van te behandelen zaken:

 1. schending privacy,
 2. schending auteursrecht,
 3. laster/belediging/ad hominem, (waaronder beschuldigingen van fascisme, racisme etc.)
 4. eindeloze "discussies" / off topic/ verschuiven van het onderwerp/ te lange posts in relatie tot oorspronkelijk blog of antwoord.
 5. "drogreden" of "bewijs het" en dergelijke roepen.
 6. het op oneigenlijke wijze opvoeren van het aantal reacties
 7. copy paste / het plaatsen van teksten van derden zonder serieus eigen inhoud toe te voegen.
 8. wel en niet aanvaardbare vormen van metabloggen
 9. waar mogelijk dient duidelijk gemaakt te worden bij welke overtredingen welke sancties horen.

Procedures

 1. Een klacht gaat onmiddellijk ook naar de aangeklaagde. Die krijgt 24 uur de tijd (behalve bij juridisch schadelijke gevallen) om zelf actie te ondernemen. Is dat tot tevredenheid van alle partijen, dan wordt er verder nergens iets over gemeld of vastgelegd.
 2. Beslissingen van de moderatie worden apart op een uitsluitend voor bloggers toegankelijk forum/blog geplaatst.
 3. Beroep zou in principe door het volledige moderatieteam moeten worden afgehandeld, bijvoorbeeld zoals arbitration op wikipedia (bijvoorbeeld: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Requests_for_arbitration/Pseudoscience/Proposed_decision#Iantresman_banned ).

Personeel

Ik ben een voorstander om in ieder geval een poging te doen om de moderatie door vrijwilligers uit eigen kring te laten doen. Er zijn een aantal fora waar dat naar tevredenheid lijkt te werken. De vrijwilligers zouden door de directie kunnen worden geworven of door de bloggers zelf worden verkozen. De moderatie van de reacties blijft een veranantwoordelijkheid van de blogger. Maar wel met een voor allen gelijk reglement. De procedure is echter eenvoudiger en hij is niet verplicht om aan te geven welke regels er volgens hem overtreden zijn.

Mobiele versie afsluiten