Site pictogram Wat te DOEN

De wittebroodsweken zijn voorbij

In de reacties op de opschoning van het RBA is veel dubbelheid te beluisteren. Degenen die er op stonden blijken er onverwacht veel waarde aan te hechten. Degenen die er op staan doen daar luchtig over. Sommigen blijken de RBA als hun eigen handige voorkeurslijstje te gebruiken. Na er toch ook wel kritisch over geschreven te hebben.

Het leek zo mooi. Bloggen. Iedereen een kans. Maar de wittebroodsweken zijn voorbij. Het is een keiharde strijd om aandacht. En de kaarten lijken geschud. Na enige tijd rondhangen op het VK-blog kom ik tot de conclusie dat van de 600 min of meer actieve bloggers er misschien 60 zijn die regelmatig bezocht worden. En dan vooral door elkaar. Ook al behoren ze tot verschillende bloedgroepen. Van die club van 60 worden er misschien 30 ook echt goed gelezen en becommentarieerd. En zelfs van het bereik van die 30 moeten we ons niet te veel voorstellen. De blogs van de overige 540 blijven grotendeels ongelezen.

Zou dat echt aan de kwaliteit liggen ? Het lijkt mij van niet. Maar ik kom er ook niet aan toe om dat te controleren. Bovendien heb ik misschien wel geen verstand van kwaliteit. Het begint al net zo moeilijk te worden om een goed gelezen blog te krijgen als een publicatie in de papieren wereld.

De beoordelingen en de zichtbaarheid kunnen een stuk eerlijker. Zodat vooral nieuwkomers een echte kans krijgen. Een eerder idee van mij werd door de enkeling die er op gereageerd heeft als te bewerkelijk van de hand gewezen. Ik probeer hier iets simpelers. Het uitgangspunt blijft: Moderatie door de lezers.

 1. Het Blogveld wordt gesplitst in een aantal hoofdcategorieën. Die vanaf de voorpagina gesplitst worden weergegeven. Een voorstel: Politiek en Filosofie, Foto’s en Beeldende kunst, Persoonlijk, "Overig". Dit moet beter kunnen maar zes lijkt mij het maximum. Een blogger kiest per bijdrage waar die onder valt.
 2. Er komen waarderingen voor Bloggers. In principe gevormd door de som van de waarderingen van de bijdragen. De waarderingen zijn per veld gescheiden.
 3. Bij iedere vermelding van een blog komen de scores van het blog, de score van de auteur voor dat veld en het aantal reacties te staan.
 4. Geregistreerde lezers (en ook bloggers) krijgen maandelijks een aantal beoordeelpunten om uit te delen. Het beoordelen wordt zo minder gratuit.
 5. Blogs kunnen alleen door geregistreerde gebruikers worden gewaardeerd. En wel met score’s tussen de -2 en +2. Deze punten komen in mindering op het beoordeelsaldo van de beoordelaar (De –punten worden daar eveneens afgetrokken en niet bijgeteld.) En worden bijgeteld of afgetrokken van het saldo van de schrijver en van de blogbijdrage zelf.
 6. Bij het publiceren van een blog dient de auteur een aantal punten van hemzelf mee te geven, bijvoorbeeld minimaal 5 en maximaal 10. Deze punten gaan af van zijn waarderingspunten en niet van zijn beoordelingspunten. Dit maakt het publiceren minder vrijblijvend.
 7. Een beginnende blogger krijgt een totaal aantal waarderingspunten bij de start, die hij zelf over de velden mag verdelen. Bijvoorbeeld 50. Genoeg om 10 blogs mee te maken.
 8. De RBA wordt opgeheven. Degenen die daar op stonden krijgen extra punten. Andere huidige bloggers krijgen een aantal startpunten volgens een nog te bepalen grondslag.
 9. Bloggende Redacteuren of op uitnodiging van de redactie bloggende personen worden apart herkenbaar in de lijsten. Speciale lijstjes daarvan verdwijnen.
 10. De redactie kan willekeurige hoeveelheden punten uitdelen. (?)
 11. De redactie krijgt de mogelijkheid om gedurende minimaal drie en maximaal tien dagen één blog uit een willekeurige categorie op de voorpagina te zetten. Er komt een speciale pagina waar de laatste vijf op deze wijze geplaatste Blogs te zien zijn.
 12. De voorpagina wordt gedeeltelijk indeelbaar door de (geregistreerde) lezer, zodat diens eigen voorkeuren gemakkelijker vindbaar zijn. (Zie bijvoorbeeld de gepersonaliseerde Googlepagina)
 13. Geregistreerde gebruikers loggen automatisch in.

(Om een of andere reden wenst de VK site alleen even nummers te gebruiken. Foutje in de css ? )

Natuurlijk blijft er ook bij dit voorstel de mogelijkheid tot kliekjesgedrag van mensen die alles van elkaar prachtig vinden. Daar zouden ook nog mechanismen tegen te bedenken zijn. Maar ik stel voor hiermee te beginnen. Ik hoop dat jullie dit voorstel kritisch willen steunen. Bij de redactie.

NB: Nu je hier toch bent: Mijn laatste blogjes kunnen nog wel wat lezers gebruiken. Negatieve aanbevelingen zijn nog niet mogelijk.

Mobiele versie afsluiten